MATERSKÉ ŠKOLY

- Dopravná výchova
- Ľudské telo
- Zemepis
- Farma 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY I a II stupeň

- Žiak – učiteľ - škola
- Finančná gramotnosť
- Environmentálna výchova
- Dopravná výchova len I. stupeň

STREDNÉ ŠKOLY

- Extrémizmus, ľudské práva, šikanovanie
- Novodobé vykorisťovanie 
- Enviromentalika

So žiakmi sa komunikuje otvorenými otázkami, za ktoré získajú sladkú odmenu.
Ponúkame škálu výchovných programov od tých najmenších až po ....násť ročných.

Prvý stupeň základných škôl sa môže tešiť na rôzne témy formou výchovného koncertu, napr. „základ života- voda, separácia odpadu, dopravná výchova“...a pod.
Druhý stupeň a zároveň ,,najnáročnejší divák“ bola tiež pre nás výzva a ponúkame im témy zo života ako je „učiteľ žiak, nástrahy sociálnych sietí“ a pod... 

Pre stredoškolákov súčasné témy ako ,,Extrémizmus, ľudské práva“ atď.,
Programy sú sprevádzané piesňami súčasných interpretov.
 
Dĺžka daného programu je cca 60minút.